Pages – Vehicle Pass

Pages – Vehicle Pass

Keterangan Kenderaan/Vehicle Details: Kategori Kenderaan/ Vehicle Category

Keterangan Kenderaan/Vehicle Details:


Kategori Kenderaan/

Vehicle Category


Bil. Pendaftaran/

Registration No.:


Buatan & Modal

Make & Model

No. Enjin/

Engine No.:


No. Rangka/

Chasis No.:


Warna Kenderaan/

Vehicle Colour:


Tarikh Mansuh Lesen Kenderaan/

Vehicle License Expiry Date:Pages – Vehicle PassKeterangan Pemohon/Applicant Details:


Bil. Kad Pintar/Bil. Paspot

IC.No (xx-xxxxxx)/Passport No.:

Nama/

Name :

Alamat/

Address

Pos.Kod/

Post Code

Pemilik Berdaftar /

Registered Owner


Keterangan Pemilik/Owner Details :


Bil. Kad Pintar/Bil. Paspot

IC.No/Passport No.
Nama/

Name

Other DetailsRemarks

Source Article